Seizoensthema

Activiteiten voor alle volwassenen

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is bedoeld voor gemeenteleden en mensen van buiten de gemeente die in het midden van de kerkelijke gemeente hun geloof willen belijden. Mensen van alle leeftijden zijn welkom (ook zij die als kind niet gedoopt zijn), in de regel vanaf circa 18 jaar. Wie mee gaat doen met de belijdeniscatechese hoeft van tevoren nog niet zeker te weten of hij/ zij daadwerkelijk belijdenis wil gaan doen. Wie belijdenis doet, geeft kort gezegd antwoord op drie vragen: geloof je in de Drie-enige God? Wil je Hem dagelijks dienen? Wil je jezelf actief inzetten voor de kerkelijke gemeente? Tijdens de belijdeniscatechese wordt ingegaan op wat we geloven, het belang van de christelijke gemeente, en de relatie tussen belijdenis doen en de viering van het Heilig Avondmaal. Aan het begin van het winterseizoen wordt een uitnodiging in de kerkbode geplaatst om zich aan te melden voor deze catechese. Belangstellenden kunnen ook voorafgaand een oriënterend gesprek aan te vragen bij de predikant.

Contact: predikant@hervormdreeuwijk.nl

 

Huwelijkscatechese

Tijd investeren in je huwelijk is waardevol. Er wordt, als daar belangstelling voor is, voor mensen die pas getrouwd zijn en zij die zich voorbereiden op het huwelijk een huwelijkscatechese aangeboden. In vijf avonden worden verschillende thema’s behandeld: wat zegt de Bijbel over het huwelijk, communicatie, omgaan met verschillen, seksualiteit, etc. De avonden vinden bij de echtparen thuis plaats.

Contact: huwelijkscatechese@hervormdreeuwijk.nl

 

Gebedskring

We geloven dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand kan brengen (Jakobus 5:16). Aangespoord door deze Bijbelse belofte komen gemeenteleden elke twee weken op donderdagavond om 19.30 uur bij elkaar in de Ichthuskerk om te bidden. De bidstond is voor iedereen toegankelijk.

Contact: gebedskring@hervormdreeuwijk.nl

 

Gemeenteavonden

Door de loop van het jaar vinden er gemeenteavonden plaats. Tijdens deze avonden staan verschillende thema’s centraal, bijvoorbeeld naar aanleiding van het gekozen jaarthema van de gemeente.

Contact: gemeenteavond@hervormdreeuwijk.nl

 

Gemeentedag

Elk jaar wordt een gemeentedag voor alle gemeenteleden georganiseerd. Het doel is bezinning en versterking van de onderlinge band. Op de gemeentedag worden ontspannende activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Contact: gemeentedag@hervormdreeuwijk.nl

 

Sing (it) Out


Vanaf september 2018 zullen er met regelmaat Sing-inn avonden georganiseerd worden.

Deze zullen gehouden worden in de Ichtuskerk.
Het verlangen is samen met kinderen, tieners, jongeren en ouderen tijdens deze avonden te zingen van God’s liefde en genade en iets hiervan te delen.

Meer informatie kunt u vinden op de Sing it Out pagina op deze website
Contact: sing-it-out@hervormdreeuwijk.nl