Seizoensthema

Seizoensthema

14 september 2020

Materiaal voor de kringen

1 september 2020

Toelichting op thema

1 september 2020

Aanbeveling boekje voor de kringen


Toelichting op het seizoensthema 2020-2021

Samen thuis in Gods huis

‘Samen thuis in Gods huis’ is een prachtig thema, een bewustwording van wat we
gewend zijn:

 •  SAMEN – Dat is met elkaar, jong en oud. We zijn niet zomaar een gezellige vereniging maar
  we zijn door God aan elkaar gegeven om met elkaar een gemeente te zijn. We zijn Zijn
  lichaam op aarde.
 •  THUIS – Als je ergens thuis bent, betekent dit dat het je vaste verblijfplaats is. We zijn daarbij
  geen vreemden voor elkaar, we kennen elkaar en we zijn er voor elkaar en dat vinden we
  fijn. Het is geen samenkomst voor alleen de ouden of juist alleen voor de jongeren. Iedereen
  is hier ‘thuis’.
 • GODS HUIS – Dat is niet enkel en alleen het gebouw waar we samenkomen. Gods huis, dat
  vormen wij samen als gemeente. Daarom is het zo belangrijk om er met zijn allen te zijn.

In de kerk hebben we veel gewoonten en gebruiken, het verschilt veel per gemeente hoe de
eredienst is vormgegeven. Maar waarom doen wij de dingen hier zoals we ze doen?
In de volgende maanden willen we de volgende onderwerpen aan de orde stellen

 • Oktober De verschillende gebeden
 • November Het zingen (de eredienst)
 • December Votum, groet en zegen
 • Januari Wet en Geloofsbelijdenis
 • Februari Bijbellezen en verkondiging
 • Maart Ontmoeting met God/elkaar
 • April De sacramenten doop en heilig avondmaal

Wij hopen vooral twee dingen:

1. Dat we (opnieuw) ons bewust worden hoe bijzonder de kerkdienst feitelijk is en dat dit diepgang aan ons leven geeft en God de eer ontvangt;
2. Dat jongeren en ouderen met elkaar het gesprek hierover aangaan, dat we elkaar verstaan, respecteren en waarderen, ook al komen we tot verschillende inzichten over wat en hoe we kerk zijn.

Wij willen voor deze maanden (7x dus) steeds een handreiking doen die op de Bijbelkringen gebruikt
kunnen worden. U kunt deze steeds van de website downloaden.

 

De commissie vorming & toerusting
contact: vormingtoerusting@hervormdreeuwijk.nl