Seizoensthema

Overige contact gegevens

Secretariaat

scriba@hervormdreeuwijk.nl

 

Diaconie

Administratie  :           penningmeesterdiaconie@hervormdreeuwijk.nl

Secretaris         :           diaconie@hervormdreeuwijk.nl

 

Ouderlingen-kerkrentmeester

Administratie  :           administratie@hervormdreeuwijk.nl

Secretaris         :           kerkrentmeesters@hervormdreeuwijk.nl

 

Preekbeurten

preekbeurten@hervormdreeuwijk.nl

 

Vertrouwenspersonen – Veilige kerk

De Hervormde Gemeente Reeuwijk wil een veilige plek zijn voor iedereen. Daarom zijn er twee gemeenteleden aangesteld als interne vertrouwenspersoon. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid en zijn daarom geen lid van de kerkenraad. Ook hebben zij in de gemeente een belofte van geheimhouding afgelegd.

Met hen kan contact worden opgenomen bij grensoverschrijdend gedrag, vermoedens hiervan of vragen hieromtrent.

Het betreft Gea Verdouw (06-40956406) (mail Gea)  en Gertjan de Jong. Binnenkort zien hier meer contactgegevens van hen te vinden.

 
Webmaster (vragen over de website en voor aanvraag leden-website-loginnaam)

website@hervormdreeuwijk.nl