Seizoensthema

Overige contact gegevens

Secretariaat

scriba@hervormdreeuwijk.nl

 

Diaconie

Administratie  :           penningmeesterdiaconie@hervormdreeuwijk.nl

Secretaris         :           diaconie@hervormdreeuwijk.nl

 

Ouderlingen-kerkrentmeester

Administratie  :           administratie@hervormdreeuwijk.nl

Secretaris         :           kerkrentmeesters@hervormdreeuwijk.nl

 

Jongerenwerker

Email  :           jongerenwerker@hervormdreeuwijk.nl

Mobiel :         06-83095676

 

Preekbeurten

preekbeurten@hervormdreeuwijk.nl

 

Vertrouwenspersonen – Veilige kerk

De Hervormde Gemeente Reeuwijk wil een veilige plek zijn voor iedereen. Daarom zijn er twee gemeenteleden aangesteld als interne vertrouwenspersoon. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid en zijn daarom geen lid van de kerkenraad. Ook hebben zij in de gemeente een belofte van geheimhouding afgelegd.

Met hen kan contact worden opgenomen bij grensoverschrijdend gedrag, vermoedens hiervan of vragen hieromtrent.

Het betreft Gea Verdouw (tel. 06-40956406) (mail Gea)  en Gertjan de Jong (tel. 0182-392690 of bij geen gehoor 06-13031362) (mail Gertjan).

 
Webmaster (vragen over de website en voor aanvraag leden-website-loginnaam)

website@hervormdreeuwijk.nl