Seizoensthema

Jongeren vanaf 16 jaar

Jeugdclub Het Anker

We willen jou, als jongere van 16 jaar of ouder, graag uitnodigen voor de Ankeravonden op zondagavond
om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Op een Ankeravond behandelen we een thema wat met geloven en je leven te maken heeft. En we doen een Bijbelstudie. We vinden het ook belangrijk om elkaar gezellig te ontmoeten en beter te leren kennen. Dat gebeurt natuurlijk ook elke Ankeravond. De activiteitencommissie van ’t Anker organiseert daarnaast gezellige, leuke en ontspannende momenten en activiteiten, waaronder ons jaarlijkse kamp.
Mocht je nog vragen of twijfels hebben, schroom niet om iemand van de leiding of leden van het Anker te vragen.
Wees welkom en neem je leeftijdsgenoten vooral mee! Aanmelden is niet nodig. We vinden het tof als je erbij bent komend seizoen!

Contact: anker@hervormdreeuwijk.nl

 

Jeugdhonk

Eens in de circa twee weken op vrijdagavond is het Jeugdhonk open voor alle jeugd uit de gemeente en hun vrienden en vriendinnen! Deze avonden worden georganiseerd met het doel om elkaar te ontmoeten en gewoon een gezellige avond met elkaar te hebben. Soms zal er een georganiseerde activiteit zijn waaraan je, als je dit leuk vindt, deel kunt nemen of je komt gewoon gezellig kijken en kletsen. Heb je vragen over deze avonden neem dan contact op met de jeugddiaken jeugddiaken@hervormdreeuwijk.nl  of jeugdouderling jeugdouderling@hervormdreeuwijk.nl .


Jongerencatechese

Deze catechese bestaat uit geloofsonderwijs aan en vorming van jongeren in de gemeente vanaf 12 jaar. De predikant, een aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden geven deze catechese op maandag- of dinsdagavond. De jongeren worden aan het begin van het seizoen persoonlijk uitgenodigd.

Contact: catechisatie@hervormdreeuwijk.nl

 

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is bedoeld voor gemeenteleden en mensen van buiten de gemeente die in het midden van de kerkelijke gemeente hun geloof willen belijden. Mensen van alle leeftijden zijn welkom (ook zij die als kind niet gedoopt zijn), in de regel vanaf circa 18 jaar. Wie mee gaat doen met de belijdeniscatechese hoeft van tevoren nog niet zeker te weten of hij/ zij daadwerkelijk belijdenis wil gaan doen. Wie belijdenis doet, geeft kort gezegd antwoord op drie vragen: geloof je in de Drie-enige God? Wil je Hem dagelijks dienen? Wil je jezelf actief inzetten voor de kerkelijke gemeente? Tijdens de belijdeniscatechese wordt ingegaan op wat we geloven, het belang van de christelijke gemeente, en de relatie tussen belijdenis doen en de viering van het Heilig Avondmaal. Aan het begin van het winterseizoen wordt een uitnodiging in de kerkbode geplaatst om zich aan te melden voor deze catechese. Belangstellenden kunnen ook voorafgaand een oriënterend gesprek aan te vragen bij de predikant.

Contact: predikant@hervormdreeuwijk.nl

 

Kring jongvolwassen

Er zijn twee bijbelkringen voor jongvolwassenen bestaande uit leden tussen de ca. 20-35 jaar. Het zijn jongvolwassenen die net belijdenis hebben gedaan, net zijn afgestudeerd, kortgeleden getrouwd zijn of een jong gezin hebben. De kringen komen elk om de drie weken bij elkaar.

Contact: kringjongvolwassen@hervormdreeuwijk.nl

 

TentEvent

In de herfstvakantie wordt het TentEvent georganiseerd op het terrein van de scoutingvereniging aan de Kennedysingel in Reeuwijk-Brug. Er zijn activiteiten voor kinderen van groep 1 t/m groep 8, voor tieners van 12-18 jaar en voor volwassenen.

Meer informatie:  www.tent-event-reeuwijk.nl
Contact:                  info@tent-event-reeuwijk.nl

 

Jongerenwerker

Heb je vragen?  Wil je meer weten over het leven, over geloof, over God
Stel je vraag aan Jan-Willem!!

Contact: jongerenwerker@hervormdreeuwijk.nl