Seizoensthema

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Tijdens de zondagse erediensten komen we bij elkaar om over God en de Bijbel te leren, te bidden en God lof te prijzen.
Meer informatie over de liturgie kunt u lezen in de Liturgiewijzer

Gedurende de ochtenddienst is er crèche voor de allerkleinsten (0-3 jaar).

Tijdens de ochtenddienst is er voor jonge kinderen van 3 tot 6 jaar een eigen programma waar gewerkt wordt met de HGJB-methode ‘Op Stap’. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en gebeden en een knutsel of spel gedaan. De kinderen gaan tijdens de collecte, voor de preek naar hun eigen ruimte en komen aan het einde van de dienst weer terug in de kerk.

Regelmatig is er na de ochtenddienst de mogelijkheid om koffie met elkaar te drinken of om te zingen.

Kerkdienst meebeleven

Alle kerkdiensten kunnen live meegeluisterd en bekeken worden of naderhand nageluisterd en bekeken worden via

 

Bijzondere diensten

Een aantal keer per jaar worden er speciale kerkdiensten georganiseerd voor specifieke doelgroepen.
Op Bid- en Dankdag en Goede Vrijdag is er een speciale kinderdienst in de Ichthuskerk.
Één keer in het jaar wordt er, in samenwerking met CBS De Regenboog en andere kerken in Reeuwijk een scholenkerkdienst gehouden. Eens in de vier jaar wordt deze dienst georganiseerd door en in de Ichthuskerk.
Voor doven en slechthorenden wordt een aantal maal per jaar een dienst georganiseerd waarin een predikant voorgaat die zelf tolkt of er is een doventolk aanwezig. Ook voor verstandelijk gehandicapten wordt regelmatig een speciale middagdienst georganiseerd.

Belijdenisdiensten

Op een zondag aan het eind van het winterseizoen vindt een belijdenisdienst plaats. Als mensen belijdeniscatechisatie gevolgd hebben en belijdenis willen doen, zeggen zij in een eredienst openlijk ja tegen God. Zij nemen hun doop over of worden, wanneer zij nog niet gedoopt zijn, op hun belijdenis gedoopt. Gaandeweg het seizoen wordt besloten op welke zondagmorgen deze dienst plaatsheeft.

Heilig Avondmaal

Vier zondagen per jaar en op Goede Vrijdag vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. Tijdens dit Avondmaal gedenkt de gemeente het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus door middel van brood en wijn. Op de zondag ervoor wordt de voorbereiding gehouden. In deze voorbereidende eredienst wordt het eerste deel van het Avondmaalsformulier gelezen en staat de prediking in het teken van deze voorbereiding.

Heilige Doop

Regelmatig vindt de bediening van de Heilige Doop plaats aan pasgeboren kinderen. Voorafgaand aan de doopdienst vindt er een gesprek met de doopouders plaats.
Volwassenen die niet zijn gedoopt worden gedoopt op hun belijdenis van het geloof.

Israëlzondag

Eens per jaar is er een Israël-zondag, dat is altijd de eerste zondag van oktober. De kerk wil op een zondag bewust bepaald worden bij de verbondenheid met het Joodse volk. In onze gemeente wordt al jaren op die zondag gecollecteerd voor een doel gericht op het Joodse volk, bijzonder voorbede gedaan voor Israël en soms in de verkondiging ook aandacht besteed aan Gods bijzondere volk en onze verhouding tot hen.

Opening en sluiting winterwerk

Aan het begin van het seizoen (september) wordt er aandacht besteed aan de start van het winterwerk. Gods zegen en leiding wordt hierover gevraagd in een eredienst. Aan het eind van het seizoen (april / mei) sluiten we als gemeente het winterwerk af in een eredienst. In deze eredienst wordt de dank naar God uitgesproken en al het werk weer teruggelegd in Zijn handen.

Rouwdienst

In geval van een overlijden kunt u zich als familie wenden tot de predikant. We bevelen u aan dit zo spoedig mogelijk na een overlijden te doen. Voor het gebruik van een van de kerkgebouwen kunt u contact opnemen met de koster van de desbetreffende kerk: kosterdorpskerk@hervormdreeuwijk.nl of kosterichthuskerk@hervormdreeuwijk.nl.

 

Trouwdienst

Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt het aanstaande bruidspaar verzocht bij de voorbereidingen van die dag zich tijdig te melden bij de predikant. Voor het gebruik van een van de kerkgebouwen kunt u contact opnemen met de koster van de desbetreffende kerk: kosterdorpskerk@hervormdreeuwijk.nl of kosterichthuskerk@hervormdreeuwijk.nl.