Seizoensthema

Collectebonnen

Als u collectebonnen nodig hebt, maakt u het bedrag waarvoor u collectebonnen wilt aanschaffen over naar het bankrekeningnummer

NL66 INGB 0000 0506 30 ten name van Kerkrentmeesters Hervormd Reeuwijk.

Belangrijk daarbij is dat u vermeldt om hoeveel vellen het gaat en van welke soort

Er zijn 2 soorten:

  • gele vellen van € 12 (€ 0,60 per bon)
  • rode vellen van € 25 (€ 1,25 per bon)

Als uiterlijk vrijdag het betreffende bedrag op de bankrekening van de kerkrentmeesters is bijgeschreven, kunt u op de zondag daarop over uw bestelling beschikken. In de Ichthuskerk wordt uw bestelling in een dichte envelop voorzien van uw naam op de balie voor de keuken in de kerk gelegd. In de Dorpskerk vindt u ze achterin de kerk.

Contact: collectebonnen@hervormdreeuwijk.nl

 

Gift

Als u een gift wilt doen aan de Hervormde gemeente Reeuwijk dan kan dat ook

Diaconie

Rekeningnummer: NL20 RABO 0354 9008 70
t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gemeente

Contact: penningmeesterdiaconie@hervormdreeuwijk.nl

Kerkbeheer:

Rekeningnummer: NL86 RABO 0354 9007 49
t.n.v. Kerkv. Ned. Herv. Gemeente te Reeuwijk

Contact:  administratie@hervormdreeuwijk.nl