Seizoensthema

Toelichting op thema

Toelichting op het seizoensthema 2020-2021

Samen thuis in Gods huis

In de achterliggende periode is duidelijk geworden dat de kerkgang, die een normale zaak voor ons
lijkt, in feite alles behalve vanzelfsprekend is. In de periode rond de corona-uitbraak hebben we
moeten ervaren hoe het is om niet naar de kerk te kunnen en de diensten vanuit huis mee te moeten
kijken en luisteren. Wellicht zijn we hierdoor het samenkomen in Gods huis wel meer gaan
waarderen!?

‘Samen thuis in Gods huis’ lijkt ons daarom een prachtig thema, een bewustwording van wat we
gewend zijn:

 •  SAMEN – Dat is met elkaar, jong en oud. We zijn niet zomaar een gezellige vereniging maar
  we zijn door God aan elkaar gegeven om met elkaar een gemeente te zijn. We zijn Zijn
  lichaam op aarde.
 •  THUIS – Als je ergens thuis bent, betekent dit dat het je vaste verblijfplaats is. We zijn daarbij
  geen vreemden voor elkaar, we kennen elkaar en we zijn er voor elkaar en dat vinden we
  fijn. Het is geen samenkomst voor alleen de ouden of juist alleen voor de jongeren. Iedereen
  is hier ‘thuis’.
 • GODS HUIS – Dat is niet enkel en alleen het gebouw waar we samenkomen. Gods huis, dat
  vormen wij samen als gemeente. Daarom is het zo belangrijk om er met zijn allen te zijn.

In de kerk hebben we veel gewoonten en gebruiken, het verschilt veel per gemeente hoe de
eredienst is vormgegeven. Maar waarom doen wij de dingen hier zoals we ze doen?

Waarom begint de dienst met een votum en een groet? Waarom zijn er de verschillende gebeden?
Waarom zingen wij de psalmen uit de berijming van 1773 (en in de Ichthuskerk sommige liederen)?
Waarom lezen we de wet (of soms iets anders) en één van de geloofsbelijdenissen? Waarom lezen
wij uit de Herziene Statenvertaling? Waarom lezen wij formulieren voor de doop en het Heilig
avondmaal? Allemaal vragen waar we samen, met elkaar dus, over na willen denken en door willen
spreken in het seizoen dat voor ons ligt.

In de volgende maanden willen we de volgende onderwerpen aan de orde stellen

 • Oktober De verschillende gebeden
 • November Het zingen (de eredienst)
 • December Votum, groet en zegen
 • Januari Wet en Geloofsbelijdenis
 • Februari Bijbellezen en verkondiging
 • Maart Ontmoeting met God/elkaar
 • April De sacramenten doop en heilig avondmaal

Wij hopen vooral twee dingen:

1. Dat we (opnieuw) ons bewust worden hoe bijzonder de kerkdienst feitelijk is en dat dit
diepgang aan ons leven geeft en God de eer ontvangt;
2. Dat jongeren en ouderen met elkaar het gesprek hierover aangaan, dat we elkaar verstaan,
respecteren en waarderen, ook al komen we tot verschillende inzichten over wat en hoe we
kerk zijn.
Wij willen voor deze maanden (7x dus) steeds een handreiking doen die op de Bijbelkringen gebruikt
kunnen worden. U kunt deze steeds van de website downloaden.

 

De commissie vorming & toerusting
contact: vormingtoerusting@hervormdreeuwijk.nl