Seizoensthema

Aanbeveling boekje voor de kringen

De Commissie Vorming & Toerusting stelt voor om het komend seizoen aandacht te besteden aan het gebed, en wel aan de hand van het boekje Opgeheven handen, Bijbelstudies over het gebed. De schrijver is ds H.J. van der Veen.

Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen? Wij mogen ons spiegelen aan het gebed van de ‘groten’ in de Bijbel: Abraham, de pleitbezorger; Mozes, de middelaar; Salomo, de voorbidder; Nehemia, de wachter; Jezus, de Hogepriester; Paulus, de volhouder. Dit boek bevat acht Bijbelstudies met gespreksvragen, waarin telkens andere aspecten van het gebed aan de orde komen.

We wensen jullie goede avonden toe,

de Commissie Vorming & Toerusting

contact: kringen@hervormdreeuwijk.nl