Seizoensthema

Aanbeveling boekje voor de kringen

Omdat we het belangrijk vind om als gemeente SAMEN na te denken over het thema “Samen thuis in Gods huis”  wordt er bij elk onderwerp materiaal beschikbaar gesteld die daar bij helpen.
Dit is tegen die tijd dan te vinden op de website, in deze Seizoensthema omgeving.

Wij hopen vooral twee dingen:

1. Dat we (opnieuw) ons bewust worden hoe bijzonder de kerkdienst feitelijk is en dat dit diepgang aan ons leven geeft en God de eer ontvangt;
2. Dat jongeren en ouderen met elkaar het gesprek hierover aangaan, dat we elkaar verstaan, respecteren en waarderen, ook al komen we tot verschillende inzichten over wat en hoe we kerk zijn.

Wij willen voor deze maanden (7x dus) steeds een handreiking doen die op de Bijbelkringen gebruikt
kunnen worden. U kunt deze steeds van de website downloaden.

We wensen jullie goede avonden toe,

de Commissie Vorming & Toerusting

contact: kringen@hervormdreeuwijk.nl of vormingtoerusting@hervormdreeuwijk.nl