Seizoensthema

Stille week

In de Stille week worden er
diverse bijeenkomsten georganiseerd

Dinsdag 16 april

Op dinsdagavond 16 april hopen wij, ‘Sing (it) out’ en Bas Verburg, een korte samenkomst voor u te organiseren. De avond begint om 19:30 in de Ichthuskerk. We hopen met elkaar een goede samenkomst te hebben waarin we ons voorbereiden op het grote Wonder van Pasen! Het thema van de avond is: ‘Stil worden’. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom om te komen!

Donderdag 18 april

Witte Donderdag geheten, is er om 19.30 uur een Avondmaalsdienst in de Ichthuskerk. Christus stelde het Avondmaal op de avond vòòr Goede Vrijdag in. Bij bezinning over het Heilig Avondmaal is in de gemeente de
wens uitgesproken op deze avond het Heilig Avondmaal te vieren. Dat willen we dit jaar doen.

Vrijdag 19 april

’s Morgens hebben we om 10.00 uur in de Ichthuskerk de Goede Vrijdag kinderviering.

De viering is gericht op kinderen vanaf 4 jaar, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom!
Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar is oppas aanwezig in de kerk.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken.

’s Avonds is er geen Avondmaalsviering in de Ichthuskerk. Degenen die in de Ichthuskerk meeleven en toch graag op Goede Vrijdag Avondmaal vieren, zijn van harte welkom die avond in de Dorpskerk, waar deze avond wel het Heilig Avondmaal gehouden zal worden. In de Ichthuskerk is er een dienst van alleen Woordverkondiging.