Seizoensthema

Project: NU HET OP ONZE HULP AANKOMT – Corona

Reeuwijk, 17 maart 2020
Betreft project: NU HET OP ONZE HULP AANKOMT – Corona

 

Broeders en zusters,

Graag willen wij als diaconie aansluiten bij de toespraak van onze premier Rutte (van maandag 16 maart) en de aandacht vragen voor het volgende.

We zijn in Nederland en ook hier in Reeuwijk en omgeving in een situatie gekomen dat we elkaar hard nodig (kunnen) hebben. Zeker de zieken, ouderen en hun omgeving.

Hoewel we in de eerste plaats onze hulp van onze Heere en God in de hemel mogen vragen en verwachten, ligt hier voor ons als mensen ook een taak.
Hoewel we in dit soort gevallen geneigd zijn om binnen de kerkelijke gemeente te kijken, willen wij daarnaast ook aandacht vragen voor andere mensen buiten onze kerkelijke gemeente, want ook zij zijn onze naasten. Het is mogelijk dat er zieke en oudere mensen zijn die normaal gesproken door familie, buren of andere mensen worden geholpen die nu ook ziek zijn of niet kunnen helpen, terwijl zij nog steeds van hulp afhankelijk zijn.

We denken dan aan:

  • Alleenstaande ouderen en gehandicapten
  • Huishoudens met ouderen en gehandicapten waarvan 1 van de 2 of beide een verhoogd risico lopen en geadviseerd zijn binnen te blijven
  • Mensen werkzaam in de vitale sectoren (thuiszorg, verzorging, verpleging, etc.) die (extra) moeten werken en daarom hun boodschappen niet kunnen doen of extra risico lopen bij het boodschappen doen of mogelijk lege schappen aantreffen.
  • Opvang van kinderen waarvan de ouders in vitale sectoren werken
  • Vervoer zieken, ouderen of gehandicapten als eigen familie of mantelzorg niet kan

Als eerste willen wij vragen of u/jij zelf in uw omgeving wilt rond kijken wie mogelijk hulp nodig heeft en of u kunt helpen. Als er hulp nodig is die u/ jij zelf niet kunt verlenen, willen we u/jou vragen dit bij de diaconie te melden. Wij proberen dan deze hulp te organiseren.

Als diaconie kunnen wij dat niet alleen en daarom vragen wij uw en jouw hulp.
Er zijn nu veel mensen van alle leeftijden die door omstandigheden meer tijd hebben en ingezet kunnen worden om onze naaste te helpen. Zo maken we van de nood een deugd en van de vrije tijd een nuttig bestede tijd. Bent u beschikbaar en wilt u helpen, dan kunt u dit doorgeven op één van onderstaande telefoonnummers of het e-mailadres van de diaconie.

Heeft u hulp nodig of weet u mensen die hulp nodig hebben en u kunt dit zelf niet, dan kan dit ook via één van onderstaande telefoonnummers of het e-mailadres van de diaconie.

Zie naar elkaar om, zeker nu! Gods zegen en nabijheid gewenst!

De diaconie Hervormde gemeente Reeuwijk

Tel.nr. of Whatsapp Chris Both: 06-5196 0512
Tel. nr. of Whatsapp Gerard Kaars: 06-5329 7403
Tel. nr. of Whatsapp Pieter de Jong: 06-1044 8878
Tel. nr. of Whatsapp Aart Jan van Capelle: 06-1113 4527
Whatsapp Willem Jan Deij: 06-1051 6479

E-mail: diaconie@hervormdreeuwijk.nl