Seizoensthema

Corona – Kerkdienstbezoek aanmelden en Info – Update 3 en 6 juli 2020

Gebruikersprotocol voor het bezoeken van de kerkdienst:

klik hier (versie 1.2, juni 2020, Dorpskerk)
klik hier (versie 1.0, juni 2020, Ichthuskerk)

=============================================================================================================

Update 6 juli – Aanmelden kerkdienstbezoek

Vanaf heden willen we gebruik maken van kerktijd.nl om uw kerkdienstbezoek aan te melden.
Meer details vindt u hier.

=============================================================================================================

Update 3 juli (bijgewerkt op 6 juli):

 

Beste gemeenteleden,

Vanaf aanstaande zondag mogen we weer met meer mensen samenkomen. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het aanmelden nog steeds nodig is! Zie hier voor meer informatie.

Algemene informatie rondom de Corona-maatregelen treft u aan in de gebruikersprotocollen bovenaan deze pagina.

Omdat de maatregelen toch weer ruimer zijn dan een paar weken geleden is besloten om de crèche en Op Stap met ingang van 19 juli weer op te starten. Vanaf dat moment vervalt het kindermoment met de bijbehorende filmpjes en verwerkingen.

Maandag 6 juli vergadert de kerkenraad voor het eerst sinds lange tijd weer in de Ichthuskerk. Ook andere activiteiten starten voorzichtig weer op. Er wordt ook nagedacht over de organisatie van het Tentevent en de gemeentedag. Bij al deze activiteiten wordt kritisch gekeken naar wat op dat moment kan en mag,
Voor activiteiten die in de Ichthuskerk, Dorpskerk of Ofel plaats moeten vinden is het van belang dat dit altijd in nauw overleg gebeurt met de kosters. Zij zijn op de hoogte van de agenda en gebruik van de zalen.

Voor de komende maanden wordt ook nagedacht over de invulling een mogelijke doopdienst, een dienst waarin broeder Vroegindeweij wordt bevestigd en er afscheid genomen wordt van broeder Priem. Afgelopen zondag hebben wij geen Heilig Avondmaal kunnen vieren. De komende tijd zal ook worden bezien of dit in september wel weer kan plaatsvinden.

Afgelopen zondag preekte ds. Overbeeke over de wonderbare spijziging. Wonderlijk dat met 2 broden en 5 visjes zo’n grote mensenmassa gevoed kon worden en dat er zo’n groot overschot was. Het kleine wordt veel. Delen is vermenigvuldigen.
De Here Jezus is ook ‘klein’ geworden, Hij heeft als kwetsbaar mens onder ons geleefd. Hij heeft Zichzelf (het Brood des levens) uitgedeeld tot redding van de wereld. Als wij Hem eerst ontvangen mogen wij Hem weer uitdelen aan anderen om ons hen.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

=============================================================================================================

Update 19 juni:

 

Beste gemeenteleden,

In de Ichthuskerk zijn de afgelopen weken diensten belegd met maximaal 30 bezoekers. Wij ontvingen positieve reacties van de aanwezigen, men was blij dat er weer in de kerk samen gekomen kan worden.
Vanaf zondag 19 juni beginnen ook de diensten in de Dorpskerk weer.
In zowel de Dorpskerk als de Ichthuskerk mogen, buiten de medewerkers, maximaal 30 personen de diensten bijwonen. Vanaf 1 juli kan in de Ichthuskerk worden opgeschaald naar maximaal 100 bezoekers, vanwege de relatief kleine ruimte in de Dorpskerk is 50 bezoekers het maximaal haalbare aantal.
Wilt u een of meerdere dienst(en) bijwonen dan dient u zich vooraf per e-mail aan te melden kerkdienstbezoeken@hervormdreeuwijk.nl. Dit geldt voor zowel de Ichthus- als de Dorpskerk. Meer informatie hierover treft u aan in de gebruiksplannen welke te downloaden zijn via de website (zie bovenaan deze pagina).

Het vergt heel wat organisatie om de praktische zaken rondom de diensten goed te laten verlopen, zeker als vanaf 1 juli weer meer mensen naar de kerk mogen komen. Na verloop van tijd zal worden geëvalueerd wat daarin goed gaat of wat beter kan. Ook kan vanaf dan worden gekeken of er mogelijkheden zijn om de crèche en Op Stap mogelijk weer op te kunnen starten. Daar zal echter op z’n vroegst na de zomervakantie een besluit over genomen kunnen worden.
Wij zijn dankbaar dat een groot aantal vrijwilligers het wekelijkse kindermoment invulling geeft zolang de crèche en Op Stap nog niet door kunnen gaan.

Vanwege de maatregelen heeft het bezoekwerk lange tijd stilgelegen. Nu er ook weer ruimere regels zijn voor het bezoeken van ouderen in de verzorgingstehuizen achten wij het mogelijk om ook het afleggen van huisbezoeken weer mogelijk te maken.
Als u bezoek op prijs stelt kunt u uiteraard te allen tijde met uw wijkouderling contact opnemen. Als uw wijkouderling contact opneemt voor een afspraak dan kunt u zelf aangeven of u een bezoek wel of niet aandurft.

Zaterdag 13 juni was er een stembusverkiezing voor de vacature ouderling-kerkrentmeester Dorp. Heel wat gemeenteleden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een stem uit te brengen. Inmiddels heeft broeder Gerard Vroegindeweij laten weten zijn benoeming te aanvaarden. Wij zijn dankbaar dat daarmee de vacature in de kerkenraad is vervuld.

Donderdag 17 juni was er de eerste “Song for You” een verzoekplatenprogramma ter bemoediging van elkaar. Mooi dat velen een lied hebben opgegeven. Terugkijken kan via deze link.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

=============================================================================================================

Update 5 juni:

 

Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag mogen er meer mensen in de dienst aanwezig zijn. U bent hierover al geïnformeerd. Er is een gebruiksprotocol opgesteld met waarin rekening is gehouden met de adviezen van de PKN. De adviezen van de PKN worden regelmatig aangepast. Na een aantal weken zullen we evalueren hoe het verloopt en het gebruiksprotocol zo nodig bijstellen.
Wijzigingen hiervan worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

De datum voor ambtsdragersverkiezing is vastgesteld op zaterdag 13 juni. Er zal dan een stembusverkiezing worden gehouden in Dorpskerk. Op de nieuwsbrief van komende zondag en de nieuwe kerkbode treft u hierover meer informatie aan.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de techniek het de laatste weken een aantal keer heeft laten afweten. De geluidsinstallatie en ook de camera in de Ichthuskerk zijn aan het einde van hun levensduur. Inmiddels is er actie ondernomen om deze apparatuur te vervangen.
Over de aanpassingen die hiervoor nodig zijn wordt u op een later moment verder geïnformeerd.

Zondag 31 mei, eerste Pinksterdag is ds. Overbeeke bevestigd als predikant en aan onze gemeente verbonden. Wij zijn dankbaar dat plaats heeft kunnen vinden. Oorspronkelijk zouden meerdere predikanten bij de handoplegging aanwezig zijn, dat kon nu niet. Ds. Tekelenburg heeft de dienst geleid en heeft hem ook de teksten meegegeven van de andere predikanten.
Theodoor, geschenk van God – Theoloog, van God geleerd.
Het formulier vraagt van ons: “Geliefde christenen, ontvangt deze dienaar in de Heere met blijdschap en hebt achting voor alle dienaren. Bedenk dat God zelf door middel van hem tot u spreekt en u bidt….”. Wilt u onze voorganger, herder en leraar in uw voorbede gedenken?
Wij wensen Theo en Desiree van harte Gods zegen en een goede tijd in onze gemeente.
Op facebook zijn een aantal foto’s gedeeld en in de kerkbode van juni-juli treft u een kort verslag met een aantal foto’s van de dienst.

Wij wensen u Gods zegen toe.


Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist.

=============================================================================================================

Oudere updates zijn verwijderd (op 5 september 2020)